Zakres odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne są określone w Regulaminie świadczenia usług przewozowych i pocztowych.

Potwierdzeniem ubezpieczenia przesyłki jest zaznaczenie odpowiedniego pola na liście przewozowym.

Deklarowana kwota wartości rzeczy powinna być potwierdzona poprzez opisanie zawartości przesyłki i odwołanie się do numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego wartość.

Usługi przewozowe oferowane przez firmę K-EX podlegają poniższym stawkom i opłatom ubezpieczeniowym:

 

 

Kwota ubezpieczenia [zł] Opłata za ubezpieczenie [zł]
od 100 do 10.000,00 1,50
od 10.000,01 do 50.000,00 2,00
od 50.000,01 do 100.000,00 0,15% wartości deklarowanej przesyłki
powyżej 100.000,00 0,20% wartości deklarowanej przesyłki po uzgodnieniu z biurem K-EX

 

  • Pomoc techniczna
  • Stara wersja systemu
    Złóż zlecenie
    Track & Trace
© 2016 K-EX Sp. z o.o.