Transport kabotażowy

0
418

Od czasów, gdy przesyłki dostarczane były przez wybranych przez władców krajów posłańców, minęły całe wieki – obecnie przesyłanie paczek, listów i dokumentów odbywa się szybko, sprawnie i w większości przypadków zupełnie bezproblemowo.

Transport przesyłek i ludzi

Transport, zarówno krajowy, jak i zagraniczny jest rozpowszechniony w każdym kraju, bez względu na jego wielkość, liczbę populacji czy dostępność terenową. Jeśli nie można realizować go często, jest umawiany na konkretny termin, a wtedy zebrane przesyłki wysyłane są w oznaczonym dniu. Taki system panuje na terenach znajdujących się poza lądem, w głębi lasów, na terenach odludnych oraz skutych lodem, jak to ma się w przypadku Arktyki i Antarktydy. Pomimo że, w tych rejonach mogą wystąpić trudności w transporcie, to jednak system działa i jak na trudne warunki jest całkiem sprawny.

Spośród różnego rodzaju transportu realizowanego na różnych kontynentach i w różnych państwach, rozróżniamy:
– transport lądowy,
– transport powietrzny,
– transport morski.
Wśród tych podstawowych rodzajów możemy wskazać również transport kolejowy, drogowy, rurociągowy, oraz podziemny, czyli metro.

Tego rodzaju transport odbywa się przy użyciu różnych środków, czyli samochodów, samolotów, pociągów oraz specjalnie skonstruowanych rur, i wiąże się z załadunkiem, przeładunkiem oraz docelowym dostarczeniem przesyłek pod wskazane adresy, które mogą znajdować się w kraju będącym siedzibą firmy, jak i kraju, w którym usługi są świadczone przez transport obcokrajowy. Transport wykonywany na terenie państwa przez firmę zarejestrowaną w innym państwie to transport kabotażowy,

Transport kabotażowy

Polska może wykonywać usługi kabotażowe na terenie państw Unii Europejskiej od roku 2009.
Uprawnienia do świadczenia tego rodzaju transportu zostały ujednolicone dla całej Unii w roku 2010, lecz nie wszystkie zarządzenia są identyczne dla każdego kraju.

Najważniejsze zasady dotyczące transportu kabotażowego:
– transport kabotażowy może być wykonywany tylko przez przewoźników posiadających licencję wspólnotową,
– pojazd, którym wykonywany jest kabotaż, musi być pojazdem
uczestniczącym w ruchu transportu międzynarodowego,
– kabotaż musi dotyczyć realizacji transportu międzynarodowego.

Przewoźnik wykonujący transport kabotażowy musi posiadać specjalne dokumenty, dopuszczające go do prawidłowej realizacji tego transportu. Istotnymi dokumentami są:
– dobrze opisane i oznaczone listy przewozowe (LP),
– CMR – czyli międzynarodowy list przewozowy, dotyczący
wcześniejszej transakcji, kwalifikowanej jako przewóz międzynarodowy. W opisie, poza koniecznymi danymi, dokumenty powinny mieć datę wyładunku transportu, a także numer rejestracyjny pojazdu.

Polisa OCP

Jak każdy rodzaj transportu, tak i transport kabotażowy nakłada na przewoźnika odpowiedzialność za przewóz ładunku. Rodzaj odpowiedzialności oraz wysokość ubezpieczenia regulują wewnętrzne wytyczne państwa, na terenie którego prowadzony jest kabotaż. Regulacje te, wskazują dobór odpowiedniej dla danego państwa polisy OCP, określające wysokość sumy ubezpieczenia za przewożony towar. W razie braku rzeczonej polisy przewoźnik musi pokryć koszty ewentualnej szkody, co może przekraczać możliwości finansowe firmy. Warto więc – dla własnego spokoju – zaopatrzyć się we wszelkiego rodzaju wymagane dokumenty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here