List przewozowy – co to jest?

0
714

Dziś usługi w zakresie przewozu przesyłek oraz towarów wielko – gabarytowych są bardzo szeroko rozbudowane. Dowodem zawarcia każdej umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy. Jak poprawnie sporządzić ten dokument?

Co to jest list przewozowy?

List przewozowy to niezwykle ważny dokument będący dowodem zawarcia umowy przewozu. Może on być sporządzony nie tylko w formie papierowej, lecz także jako wydruk komputerowy lub przekaz elektroniczny. Poprawnie sporządzony list przewozowy powinien być wydrukowany w trzech, a nawet czterech egzemplarzach.

Pierwszy egzemplarz tak zwany grzbiet pozostaje w stacji nadania, drugi zwany cedułą trafia do przewoźnika, a trzeci, zwany wtórnikiem jest przekazywany nadawcy podczas odbioru przesyłki.

Wszelkie kwestie związane ze sporządzaniem listu przewozowego określa ustawa „Prawo przewozowe” z dnia 15.11.1984 r. W artykule 38 tej ustawy jest dokładnie zaznaczone, że każdy nadawca ma obowiązek złożyć przewoźnikowi list przewozowy, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

Elementy składowe listu przewozowego

Listy przewozowe są dowodem potwierdzającym wysłanie przesyłki. Jest to zatem bardzo ważny dokument i musi on być zawsze sporządzony we właściwy sposób. Poprawnie sporządzony list przewozowy powinien zawsze zawierać:

  • nazwę i nazwisko nadawcy
  • adres nadawcy wraz z jego podpisem
  • określenie placówki przewoźnika, która to zawiera umowę;
  • nazwę odbiorcy
  • adres odbiorcy
  • określenie przeznaczenia przesyłki;
  • określenie przewożonych rzeczy, a więc ilość sztuk oraz masa towaru
  • określenie sposobu pakowania i oznaczenia;
  • pozostałe oświadczenia i wskazania wymagane przepisami ze względu na sposób warunki zawartej umowy.

Warto zawsze pamiętać o tym, że na każdym poprawnie sporządzonym liście przewozowym musi być zadeklarowana wartość przewożonych towarów. Jest to konieczne w przypadku, gdy wartość przewożonego towaru nie została dokładnie określona na rachunku sprzedawcy lub dostawcy.

Ponadto każdy list przewozowy musi także zawierać informacje dotyczące odpowiedzialności ponoszonej przez przewoźnika. Na dokumencie tym trzeba także odnotować fakt niedopuszczenia kierowcy do nadzoru nad załadunkiem czy też rozładunkiem przesyłki. W takiej sytuacji w przypadku poniesionych szkód, przewoźnik może ograniczyć swoją odpowiedzialność.

Na każdym liście przewozowym musi także koniecznie znaleźć się pieczęć wybranego przewoźnika oraz numery rejestracyjne pojazdu, który to dokonał transportu towaru.

List przewozowy a odpowiedzialność przewoźnika

Każda firma przewozowa zajmująca się przewozem przesyłek jest w pewnym sensie za nie odpowiedzialna. Decydując się na wysłanie paczki warto mieć świadomość tego, kiedy wygasa odpowiedzialność przewoźnika za powierzoną mu przesyłkę. Otóż zgodnie z art. 53 ustawy – Prawo przewozowe uprawnienia nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasają w chwili odbioru przesyłki przez przewoźnika i przyjęcia listu przewozowego. Niemniej brak listu przewozowego, jego utrata bądź występowanie jakichkolwiek nieprawidłowości na tym dokumencie nie wykluczają zawarcia umowy przewozu i nie mają wpływu na jej ważność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here