Czym jest fracht?

0
1963

Słowo fracht pojawia się powszechnie w kontekście transportu i przewożenia towarów. Mało kto jednak spoza tej branży wie, czym on jest. Jaka jest zatem definicja frachtu, dlaczego jest on stosowany oraz co najważniejsze, w jaki sposób jest obliczany?

Czym jest fracht?

Słowo fracht pochodzi z języka niemieckiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza po prostu ładunek. Pojęcie to w powszechnym użyciu zostało po raz pierwszy zastosowane w czasie, gdy dominującym środkiem transportu towarów była droga morska. W tamtych czasach oznaczało po prostu przewiezienie towaru. Dziś jednak fracht ma zupełnie inne znaczenie. Przede wszystkim pamiętać trzeba, że obecnie używane jest ono głównie w kontekście transportu drogowego, a nie morskiego. Nie oznacza również samego transportu czy też przewożenia ładunku, lecz jest określeniem, które odnosi się do wynagrodzenia, jakie należy wypłacić przewoźnikowi za przewiezienie danego ładunku. Wynagrodzenie to powinno zostać wypłacone przez zlecającego transport. Mowa tu o spedytorze lub właścicielu.

Jak obliczyć wysokość frachtu?

To, jaka będzie wysokość frachtu, określane jest w samym zleceniu przewozu. Nie jest to jednak jedna, z góry ustalona kwota. Jest ona określana indywidualnie pomiędzy przewoźnikiem, a jego zleceniodawcą. Dlaczego tak jest? Ponieważ wysokość frachtu zależna jest od naprawdę wielu rozmaitych czynników i zmiennych, które muszą zostać wzięte pod uwagę w zleceniu. Do obliczenia frachtu niezbędne jest zatem uzyskanie informacji, gdzie dany ładunek będzie przewożony, jaka będzie jego masa, a także co bardzo ważne, jaka będzie powierzchnia przewoźnego towaru oraz najważniejsza sprawa, czym on konkretnie będzie. Stawka frachtu rośnie dość znacznie w przypadku przewożenia ładunków wymagających zastosowania odpowiedniego, specyficznego pojazdu do transportu. Czym inny bowiem muszą być przewożone materiały budowlane, zwierzęta, a czymś zupełnie innym mrożone pożywienie.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że na rynku transportowym istnieją trzy różne rodzaje stawek frachtu. Może to być fracht umówiony, zwyczajowy, czy też przeciętny.

Jak rozliczany jest fracht?

Fracht jako opłata transportowa musi być również w odpowiedni sposób rozliczana. A to jak się okazuje, przebiega nieco inaczej, niż jak w przypadku standardowych codziennych rozliczeń i transakcji.
Jeśli chodzi o rozliczanie frachtu, przede wszystkim pamiętać w tym wypadku należy o tym, że warunki, na jakich to nastąpi, są indywidualnie uzgadniane pomiędzy stronami. Oznacza to, że nie tylko kwota może być zmienna, lecz również termin realizacji płatności. W zdecydowanej jednak większości fracht wypłacany jest dopiero po zrealizowaniu transportu i dostarczeniu przewożonego ładunku do miejsca docelowego. Płatność może być przekazana za usługę maksymalnie do 60 dni od dostarczenia transportu. Bardzo rzadko na rynku zdarza się sytuacja, gdy fracht jest opłacany góry. Nadmienić jednak trzeba, że taka płatność jest możliwa i nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony ustaliły ją pomiędzy sobą w umowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here