Transport intermodalny – na czym polega?

0
1412

Od pewnego czasu coraz większą popularnością na świecie cieszy się transport intermodalny. Czym się charakteryzuje oraz czy warto z niego korzystać?

Co to jest transport intermodalny?

Intermodalny transport to taki, w którym do przewożenia danego ładunku jest wykorzystywany więcej niż jeden rodzaj transportu.

Istotną zasadą tego typu transportu jest to, że ładunki są zawsze przewożone na przykład z wykorzystaniem kontenera, będącego istotnym elementem jednostki ładunkowej.

Idea transportu intermodalnego pochodzi z transportu bimodalnego, podczas którego do przewozu poszczególnych towarów najczęściej używany jest właśnie kontener, który to umożliwia łatwy przeładunek towaru na poszczególnych etapach transportu.

Istnieją odmiany tego typu transportu. Można pośród nich wymienić transport: multimodalny, kombinowany oraz łamany.

Czy transport intermodalny jest opłacalny?

Od pewnego czasu transport ten cieszy się na rynku usług transportowych coraz większym zainteresowaniem. Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się przede wszystkim aspekty ekonomiczne. Dzięki temu transportowi dochodzi bowiem do znacznego zmniejszenia kosztów przewozu oraz w znacznym stopniu skraca się czas przeładowywania poszczególnych towarów. Ponadto intermodalny transport w ogromnym stopniu przyczynia się do zmniejszenia degradacji środowiska.

Jest on najbardziej opłacalny podczas transportu towarów na dłuższych trasach, wynoszących co najmniej 500 kilometrów. Pod względem ekonomicznym intermodalny transport znajduje się na drugim miejscu. Wyprzedza go tylko i wyłącznie transport bezpośredni.

Transport ten doskonale sprawdza się jako uzupełnienie przewozu morskiego. Nie wszędzie bowiem znajdują się porty, dlatego transport morski bardzo często łączy się w transport intermodalnym wraz z samochodowym.

Infrastruktura transportu intermodalnego

Aby transport ten działał poprawnie musi on być organizowany we właściwy sposób. Do transportu tego muszą być zawsze wykorzystane co najmniej dwie gałęzie transportu, a przewoźnik danego ładunku musi mieć zawsze zawartą tylko jedną umowę. Podczas transportu intermodalnego konieczne jest jednostkowanie ładunku, a więc tworzenie z kilku drobnych towarów jednej jednostki ładunkowej.

W pełni sprawny transport intermodalny wymaga posiadania węzłów logistycznych, które zajmują się łączeniem w jednym miejscu kilku rodzajów transportu. Poszczególne węzły zwane są powszechnie terminalami. Są to miejsca, w których składowane są poszczególne jednostki ładunkowe. W celu sprawnego wykonywania poszczególnych prac przeładunkowych poszczególne terminale są wyposażone w specjalne maszyny, które to w dużym stopniu ułatwiają przeładunek poszczególnych jednostek ładunkowych.

W celu wydajnego funkcjonowania transportu intermodalnego niezbędna jest sprawna infrastruktura, w postaci łańcucha logistycznego. Łańcuch ten z kolei wymaga infrastruktury punktowej, liniowej oraz transportowej. Zazwyczaj łańcuch transportowy łączy w sobie transport morski, kolejowy oraz ciężarowy.

Rola kontenerów w transporcie intermodalnym

Transport intermodalny nie miałby racji bytu, gdyby nie użytkowanie na szeroką skalę kontenerów. Ich gabaryty zostały ustandaryzowane przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną, zwaną powszechnie ISO.

Dzięki użytkowaniu w transporcie intermodalnym kontenerów możliwy jest szybki i sprawny transport każdej jednostki ładunkowej bez konieczności wielokrotnego przeładowywania oraz rozformowania towaru.

Wyróżnia się różnorodne kontenery transportowe. Pośród wielu z nich można wymienić kontenery:

– ogólnego zastosowania
– o podwyższonej wysokości
– o podwyższonej szerokości
– chłodnicze
– ogrzewane
– izotermiczne i termiczne termiczne
– o bokach otwartych,
– z otwartym dachem,
– oraz platformy w postaci cysterny.

Kontenery to niezwykle ważne elementy, które w dużym stopniu wpływają na obniżenie kosztów transportu oraz przeładunku. Dzięki nim poszczególni producenci mają możliwość oszczędzania na opakowaniach. Dzięki posiadaniu kontenerów poszczególne węzły logistyczne mogą znacznie szybciej oraz sprawniej obsługiwać swoich klientów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here