Transport międzynarodowy – co warto wiedzieć?

0
1354

Transport międzynarodowy – to przemieszczenie ładunku z punku A do punktu B, które nie leżą na terenie tego samego kraju. W tej regułce tkwi jednak pułapka, która sprawiła, że o transporcie pomiędzy Włochami i Polską, czy Niemcami i Polską używa się określenia „transport międzynarodowy”. Tymczasem prawidłowe określenie w tych przypadkach to „transport wewnątrzwspólnotowy”, ponieważ kraje będące stronami transakcji leżą na terenie Unii Europejskiej. Transport międzynarodowy to „przemieszczanie towarów pomiędzy krajami z wyłączeniem krajów członkowskich UE”, czyli tego sformułowania możemy użyć dla relacji np. Niemcy – Rosja, Ukraina – Polska.

Rodzaje transportu międzynarodowego

Transport międzynarodowy odbywa się drogą lądową, morską lub powietrzną. Najbardziej popularny jest transport lądowy. Ciężarówki i mniejsze ciężarowe auta pokonują tysiące kilometrów, by dostarczyć towar na czas do odległych zakątków kontynentu. Zanim jednak towar dostarczą i rozładują, muszą zgłosić się do agencji celnych, by dokonać procedury celnej. Transport morski jest równie popularny – kontenery z Dalekiego Wschodu i z Ameryki na pokładach ogromnych statków przypływają do największych portów w Europie. Operacje logistyczne są tu bardziej skomplikowane – kontener należy ze statku rozładować, odprawić, towar rozładować w magazynie lub przeładować na inny środek transportu i dowieźć do miejsca docelowego. Konkurencją dla drogi morskiej staje się droga kolejowa – pociągi z Chin szybciej dostarczają zamówione towary. Najszybsze, lecz zarazem najbardziej kosztowne jest przemieszczenie towaru drogą lotniczą. Ładunek wrażliwy na wilgoć, wstrząsy, długi czas dostawy bardzo często podróżuje samolotem.

Transport międzynarodowy – dokumenty

Przekroczenie granicy UE wiąże się z koniecznością odbycia procedur celnych. Urząd celny kontroluje towar, który wjeżdża na teren Unii bądź go opuszcza. Do odprawy wymagane są dokumenty, które wskazują m.in.: kraj pochodzenia, ilość i wagę, cenę zakupu. Faktura, list przewozowy lub dokument, z którego jednoznacznie wynika, że podczas transportu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim są podstawą do zastosowania zerowej stawki VAT. Dla importerów i eksporterów ma to istotne znaczenie.

Zapotrzebowanie na usługi transportu międzynarodowego są duże – wymiana handlowa pomiędzy krajami jest duża i wciąż rośnie (transport generuje ok. 6% PKB). Dla podmiotów wykonujących tego rodzaju usługi wyzwaniem są ciągle zmieniające się przepisy (drogowe, wymogi co do jakości pojazdów itp.), których nieznajomość, jak wiadomo, szkodzi oraz poprawa bezpieczeństwa ładunku, który jest narażony na zniszczenia nie tylko wskutek niewłaściwego zabezpieczenia, ale także kradzieży. Firmy oferujące transport międzynarodowy z reguły proponują kompleksową usługę – współpraca z agencjami celnymi, składami celnym i innym operatorami logistycznymi na całym świecie umożliwia płynną i szybką realizację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here