Na czym polega scedowanie kosztów na odbiorcę

0
87
scedowanie kosztów

Jeszcze do 2013 roku interpretacja przepisów podatkowych wpływała negatywnie na pozycję przedsiębiorców. Obecna ustawa ustalała, że leasing po zakończeniu cesji ma być rozumiany jako nowa umowa.

Scedowanie kosztów na odbiorcę – zmiana przepisów

Było to przyczyną uniemożliwienia przejmowania umów. Po 2013 zmieniły się przepisy i umowa leasingu jest już traktowana jako kontynuacja i dzięki temu nie ma prawa wywołać negatywnych skutków prawnych. Należy pamiętać, żeby zmiana stron umowy nie była przyczyną zamiany pozostałych postanowień umowy leasingowej. Przykładami takich postanowień może być skrócenie lub wydłużenie okresu, a także dokładne przeliczenie wartości rat leasingowych. Jeżeli postanowienia zostały zmienione to umowa musi zostać uznana jako nowa.

Czas zawarcia umowy leasingu

To powoduje, że drugi raz umowa leasingu powinna być zawarta na czas, który wynosi minimalnie 40% wartości amortyzacji rzeczy, która jest przedmiotem umowy leasingu. Jednocześnie wartość rynkowa pojazdu także powinna być brana pod uwagę. Leasing operacyjny jest umową, która posiada zdecydowanie wiele zalet, ale niestety nie jest pozbawiona wad. Przykładem może być fakt, że strona musi się związać umową na minimum 40% czasu wystarczającego do amortyzacji przedmiotu. W przypadku pojazdów transportu ciężkiego oraz maszyn czas ten wynosi minimum 3 lata, natomiast 2 lata dotyczą samochodów osobowych. Leasingodawca może przekazać umowę leasingu na każdą osobę. Oczywiście dobrym pomysłem jest wcześniejsze zebranie informacji na temat zdolności kredytowej chętnego cesjonariusza.

Złożenie wniosku

Takie działania mogą zabezpieczyć prawa obecnego właściciela. Praktyczne rozwiązania pokazują, że wniosek jest rozpatrzony w ten sam sposób co nowa umowa leasingu. Scedowanie kosztów na odbiorcę z reguły dotyczy samochodów osobowych. Osoba przejmująca powinna złożyć wniosek uproszczony, ponieważ taka reguła obowiązuje w przypadku umowy leasingu. Jeżeli sytuacja wymaga konkretniejszej oceny kondycji finansowej osoby przejmującej to wykonywane są dodatkowe procedury. Pierwszym krokiem powinien być kontakt z osobą finansującą, która udzieli informacji na temat warunków, które umożliwiają przeprowadzenie cesji. Z reguły każdy leasingodawca pobiera opłatę tak zwaną manipulacyjną, która wynosi od 500 do 1000 złotych netto. Jest to opłata za zmianę leasingobiorcy. Warto jednak dokładnie przeanalizować oferty, ponieważ niektóre firmy pobierają jeszcze większe kwoty.

Opłata ubezpieczeniowa

Wiele zależy od leasingodawcy, ponieważ do niego należy decyzja kto będzie ponosił tę opłatę. Zobowiązanym do uiszczenia opłaty może być nowy właściciel lub osoba korzystająca dotychczasowo. Nie ma na to żadnej reguły oraz wyraźnych przepisów, które dokładnie określałyby tę kwestię. Bardzo ważna jest także kwestia ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Standardowe rozwiązania zakładają, że ubezpieczenie przechodzi automatycznie na cesjonariusza. Jeżeli się tak nie dzieje to należy określić sposób, który umożliwi wycofanie pieniędzy za okres ubezpieczenia, który nie został jeszcze wykorzystany. Koszty tego ubezpieczenia powinien ponieść dotychczasowy cesjonariusz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here