Przesyłka ekspressowa

 

  • Waga jednostkowa przesyłek nie przekracza 30 kg
  • Przesyłki są przewożone od nadawcy do odbiorcy przy wykorzystaniu magazynów Kolportera
  • Przewidywany termin dostawy - następnego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki

 

Rodzaje przesyłek ekspresowych
Express Standard - czytaj więcej

Cennik Express Standard
Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 30 kg dostarczana na zasadach drzwi-drzwi w systemie następny dzień na terenie całego kraju. Maksymalna ilość opakowań na jednym liście przewozowym nie przekracza 99 sztuk.

Cennik Express Lokalny
Nadanie i dostawa w obrębie jednego oddziału K-EX
Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 30 kg dostarczana na zasadach drzwi-drzwi w systemie ten sam dzień w strefie miejskiej. Nadanie i dostawa w obrębie jednego oddziału K-EX. Maksymalna ilość opakowań na jednym liście przewozowym nie przekracza 99 sztuk.

Przesyłka drobnicowa

 

  • Waga całkowita przesyłek nie przekracza 12 000 kg, a opakowanie nie jest cięższe niż 1000 kg. Dla przesyłek niespakowanych, ale możliwych do przeładunku mechanicznego norma wagowa wynosi 450 kg; dla przesyłek, których przeładunek mechaniczny jest niemożliwy - 50 kg.
  • Przesyłki są przewożone od nadawcy do odbiorcy przy wykorzystaniu magazynów Kolportera
  • Przewidywany termin dostawy - następnego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki

 

Rodzaje przesyłek drobnicowych
LTL - czytaj więcej

Cennik LTL
Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 1000 kg dostarczana na zasadach burta-burta, burta-rampa w systemie następny dzień. Serwis dedykowany do miast wymienionych na okładce. Do pozostałych miejscowości - do 2 dni roboczych. Maksymalna ilość opakowań na jednym liście przewozowym nie przekracza 12 sztuk.

Cennik LTL Lokalny
Nadanie i dostawa w obrębie jednego oddziału K-EX
Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 1000 kg dostarczana na zasadach burta-burta, burta-rampa w systemie ten sam dzień w strefie miejskiej. Nadanie i dostawa w obrębie jednego oddziału K-EX. Maksymalna ilość opakowań na jednym liście przewozowym nie przekracza 12 sztuk.

© 2014 K-EX Sp. z o.o.