Nie przewozimy towarów oznakowanych następującymi nalepkami ostrzegawczymi:

Klasa 1

Substancje i przedmioty wybuchowe

Podklasa 1.1, 1.2, 1.3

 

Substancje i przedmioty wybuchowe

Podklasa 1.4

 

Substancje i przedmioty wybuchowe

Podklasa 1.5

 

Substancje i przedmioty wybuchowe

Podklasa 1.6

 

Klasa 2

Gazy: palne

Podklasa 2.1

 

Gazy: niepalne i nietrujące

Podklasa 2.2

 

Gazy: trujące

Podklasa 2.3

 

Klasa 3

Materiały ciekłe zapalne

 

Klasa 4.1

Materiały stałe zapalne, samoreaktywne
i materiały wybuchowo-
odczulone

 

Klasa 4.2

Materiały samozapalne

 

Klasa 4.3

Materiały wytwarzające
w kontakcie z wodą
gazy zapalne

 

Klasa 5.1

Materiały utleniające

 

Klasa 5.2

Nadtlenki organiczne

 

Klasa 6.1

Materiały trujące

 

Klasa 6.2

Materiały zakaźne

 

Klasa 7

Materiały promieniotwórcze

Kategoria I – Biała

 

Materiały promieniotwórcze

Kategoria II – Żółta

 

Materiały promieniotwórcze

Kategoria III – Żółta

 

Materiały promieniotwórcze

Materiał rozszczepialny klasy 7

 

Klasa 8

Materiały żrące

 

Klasa 9

Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

 

 

Przykłady

  • Pomoc techniczna
  • Stara wersja systemu
    Złóż zlecenie
    Track & Trace
© 2016 K-EX Sp. z o.o.