Przesyłka ADR

Transport Towarów Niebezpiecznych zarówno w przewozach krajowych, jak i międzynarodowych, w spedycji lotniczej, drogowej, morskiej i kolejowej podlega rygorystycznym regulacjom prawnym.

Dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników ochrony sprzętu i wyposażenia firmy oraz bezpieczeństwa innych przesyłek firma K-EX wprowadziła korporacyjne zasady postępowania z Towarami Niebezpiecznymi.

Zasady te są w niektórych obszarach bardziej restrykcyjne niż ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

Przekazujemy Państwu informacje na temat zasad dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych na wyłączeniu LQ w ramach drogowej sieci kurierskiej firmy K-EX oraz ograniczenia wynikające z polityki dotyczącej transportu materiałów niebezpiecznych w odniesieniu do transportu drogowego.

 

Neutralizacja szkody

Usuwanie skutków wycieku płynów lub wydostania się z przesyłki zawartości innych substancji niebezpiecznych, które spowodowały przerwanie procesu operacyjnego lub doprowadziły do skażenia lub uszkodzenia pozostałych przesyłek. Opłata jest naliczana, jeśli wystąpiły następujące czynniki: niewłaściwe opakowanie, niewłaściwe oznakowanie, brak zabezpieczenia zawartości wewnątrz opakowania, brak lub niezgodna ze stanem faktycznym deklaracja zawartości przesyłki.

Opłata: 125 PLN za przesyłkę

Dopłata za nadanie przesyłki niezgodnej z polityka transportu towarów niebezpiecznych (LQ) w drogowej sieci Kurierskiej K-EX.

Obsługa i transport przesyłek zawierających substancje i produkty sklasyfikowane jako towary niebezpieczne w ilościach przekraczających ograniczenia wg przepisów ADR (LQ – Limited Quantities).

Opłata: 200 PLN za przesyłkę

 

  • Pomoc techniczna
  • Stara wersja systemu
    Złóż zlecenie
    Track & Trace
© 2016 K-EX Sp. z o.o.