Zakres odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne są określone w Regulaminie świadczenia usług przewozowych i pocztowych.

 

Potwierdzeniem ubezpieczenia przesyłki jest zaznaczenie odpowiedniego pola na liście przewozowym.

 

Deklarowana kwota wartości rzeczy powinna być potwierdzona poprzez opisanie zawartości przesyłki i odwołanie się do numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego wartość.

 

Usługi przewozowe oferowane przez firmę K-EX podlegają poniższym stawkom i opłatom ubezpieczeniowym:

 

Kwota ubezpieczenia [zł]

Opłata za ubezpieczenie [zł]

 od 100 do 10.000,00

 1,50

 od 10.000,01 do 50.000,00

 2,00

 od 50.000,01 do 100.000,00

 0,15% wartości deklarowanej przesyłki

 powyżej 100.000,00

 0,20% wartości deklarowanej przesyłki po uzgodnieniu z biurem K-EX

© 2016 K-EX Sp. z o.o.